Εκλογές 15μελούς μαθητικού συμβουλίου 2017-18

 
Πρόεδρος : Χαλήλ Εμιρχάν
 
Μέλη : 

15 μελές 2015-16

8/10/2015: Εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου. Πρόεδρος αναδείχτηκε η Εμίν Μουμίν Σεντέφ (Γ1).

1. Εμίν Μουμίν Σεντέφ (Πρόεδρος)

2. Καρά Οσμάν Οσμάν (Αντιπρόεδρος)

3. Χουσεΐν Ογλού Γκιοζδέ (Ταμίας)

4. Μολλά Τζαν

5. Τοπάλ Αλέν

6. Ρασήτ Νουριέ (Γραμματέας)

7. Μουσά Χακάν

8. Αλημάν Σουκρή

9. Ταχήρ Καδριέ

10. Τζελέπ Σαλή

11. Ιμπραήμ Σελίν

12. Καρά Αλή Ιλκάι

13. Καρά Χασάν Ζαλέ

14. Καρά Χασάν Αϊκούτ

15. Τουμπάν Μεστάν Ναζάν

 

15 μελές 2014-15

 

14/10: Εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου. Πρόεδρος αναδείχτηκε με συντριπτική διαφορά η Μπουγιούκ Μελντά (Γ2).

1. Μπουγιούκ Μελντά

2. Χουσεϊν Ογλού Ουνζουλέ

3. Μουσά Φατμά

4. Κίναλη Χατζέρ

5. Γιουνούζ Ογλού Αϊτζά

6. Καρά Χασάν Νιδά

7. Σαϊτ Σεζάρ

8. Χουσεϊν Ογλού Γκιοζδέ

9. Εμπλιούκ Γιασεμήν

10. Παπαχρυσοβέργη Κωνσταντίνα

11. Καρά Χασάν Ζαλέ

12. Αλημάν Σουκρή

13. Εμίν Μουμίν Σεντέφ

14. Καρά Χασάν Αϊκούτ

15. Σερίφογλου Μουμίν

 

15μελές 2014-15

Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 2013-14

 

Πρόεδρος : Μουσταφά Ογλού Ιρφάν

Αντιπρόεδρος : Γκιρετλή Σεβγή

Γραμματέας : Αλημάν Μερτ

Μέλη : Δεμηρογλαρή Τολουνάι

          Κίναλη Χατζέρ

          Μουσά Φουρκάν

          Αλημάν Σουκρή

          Ρασήτ Σουνάι

          Χουσεϊν Ογλού Ουνζουλέ

          Μπουγιούκ Μελντά

          Καρά Χασάν Ελέμ

          Καρά Οσμάν Οσμάν

          Τουμπάν Οσμάν Διδέμ

          Οσμάν Ογλού Εμρέ

          Χουσεϊν Ογλού Γκιοζδέ

Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 2012-13

 

Πρόεδρος : Βελή Ογλού Χασάν

Αντιπρόεδρος : Οσμάν Ερέν

Γραμματέας : Αδέμ Ογλού Μπουρτζού

Ταμίας : Δεμηρογλαρή Τολουνάι

Μέλη :  Αχμέτ Ογλού Σινάν

            Οσμάν Τογιάντς

            Χουσέινκο Τζανσέλ

            Ιντρίς Σινέμ

            Χαλήτογλου Ατάτς

            Κίναλη Φατμά-Χυσνά

            Μποτρές Σοφία

            Σακαλή Αϊσέ

            Γκιρετλή Σεβγή

            Αλημάν Σουλέ

            Τουμπάν Οσμάν Διδέμ

               

            

Δράσεις του 15μελούς.

 

Η καθαριότητα του σχολείου και ειδικά της αυλής είναι κύριο μέλημά μας. Προσπαθούμε να ζούμε σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον χωρίς σκουπίδια. Μέχρι λοιπόν να μάθουμε να μην τα πετάμε κάτω, τουλάχιστον ας τα καθαρίζουμε οι ίδιοι.

Καθαρίζουμε την αυλή