Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

 

Συγκρότηση του ΔΣ του Συλλόγου μετά από εσωτερικές αρχαιρεσίες που έλαβαν μέρος στις 12-10-2012.

 

Πρόεδρος : Τζελέπ Τζεμήλ

Αντιπρόεδρος : Τζαμπάζη Παναγιώτα

Γενική Γραμματέας : Ιμπίζ Γκιουλνάζ

Ταμίας : Τζαμπάζη Παναγιώτα

Μέλος : Μποτρές Ελένη

Μέλος : Ορκότς Μπερήν

Μέλος : Αβτζή Χικμέτ