Έλεγχοι Α΄ Τετραμήνου

2018-02-05 13:49

Οι έλεγχοι του Α΄ Τετραμήνου θα δοθούν την Δευτέρα 5-2-2018 μετά τις 11:00. Η παρουσία των γονέων είναι απαραίτητη.